New York New York Wedding Celebration. - Photogreen
20111112_ny_wedding_0340